Již sedmý svazek zavedené řady se tematicky vztahuje k výzkumu divadla ve specifických skupinách (Dora Bouzková, Monika Kováčová a Elena Volpi), k aplikaci nových médií v divadle (Petra Tejnorová, Antonín Šilar a Lukáš Jiřička), Radoslava Schmelzová se zabývá divadelní tvorbou v netradičních prostorech, Ida Hledíková komentuje současné slovenské loutkářství, Veronika Riedelbauchová zkoumá symbiózu divadla a nového cirkusu a Lukáš Trpišovský se svěřuje se zkušeností při zkouškách inscenace Svěcení jara. Autorsky zastoupeni jsou i pedagogové KALD (M. Klíma, K. Makonj, P. Matásek, V. Mikeš a J. Dvořák). Vydáno ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm KALD DAMU v Praze.

Miloslav Klíma a kol.

Divadlo a interakce VII.