Za dosud vydaných 10 svazků řady Divadlo a interakce (I.–IX. plus svazek 8 a půl / Modré stránky) byl jejich iniciátor a hlavní editor prof. Miloslav Klíma oceněn festivalem …příští vlna / next wave… v kategorii Publikační čin roku 2016. Tento svazek nabízí texty Vladimíra Mikeše, Karla F. Tománka, Gézy Balogha a dalších autorů, jakož i příspěvky doktorandů KALD DAMU (Lukáš Brychta, Marianna Stránská, Marek Turošík, Michal Hába, Zuzana Pártlová, Magdalena Jiřička Stojowska, Johana Vaňousová, Markéta Dvořáková, Tomsa Legierski a Zuzana Burianová); zvláštní blok textů je pak věnován Josefu Kroftovi. Vydáno ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm KALD DAMU v Praze.

Miloslav Klíma

Divadlo a interakce IX.