Třetí svazek řady Divadlo a interakce nabízí práce doktorandů KALD DAMU i jejich pedagogů a školitelů (např. Etlíkovu stať Ještě jednou k termínům, Nuskovu repliku K diskusi o interakci komponentů jevištního díla, Klímovu Tendence a podněty v tvorbě Josefa Krofty, Mikešovu Jak se dostat do přítomnosti a udržet se v ní ad.) a je zejména cenným zdrojem poznání inscenační práce nejmladší režisérské generace, absolventů katedry, okruhu Jiřího Havelky (reflexe inscenace HaDivadla Indián v ohrožení), režisérského tandemu SKUTR, Petry Tejnorové ad.
Výtvarnice Simona Rybáková zde otevírá svůj volný cyklus o divadelním kostýmu a jeho proměnách v čase a Kateřina Mocová a Vladimír Novák zase poprvé reflektují téma socializačních a integrujících možností divadla pro zdravotně a mentálně znevýhodněné. (Autoři dalších textů: Géza Balogh, Kateřina Dolenská, Jan Dvořák, Biljana Golubovič, Karel Makonj, Ludmila Mudruňková, Matěj Samec, Jiří Sulženko, Vratislav Šrámek a Zdeněk A. Tichý.) Vydáno ve spolupráci s ReproArt a s Výzkumným pracovištěm KALD DAMU.

Miloslav Klíma a kol.

Divadlo a interakce III.