„Mezistupeň“ (proto „8 a půl“) již zavedené řady Divadlo a interakce, zveřejňující doktorandské práce mladých adeptů divadla (tentokráte jsou zastoupeni Vít Neznal, Adriána Cieslaková, Lukáš Brychta, Ivo Kristián Kubák, Marek Turošík, Monika Kováčová a Pavlína Wimmrová). Svazek obsahuje rozsáhlou kapitolu o imerzivním divadle (s. 49–88), bohatě ilustrovaný přehled české loutkářské literatury od pol. 19. století po dnešek (s. 159–176) a nekrology osobností loutkářské režie (Karel Brožek a Markéta Schartová). Vydáno ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm KALD DAMU v Praze.

Miloslav Klíma a kol.

Divadlo a interakce 8 a půl

Modré stránky