Sborník prací doktorandů Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU i jejich pedagogů a školitelů (např. Etlíkova stať Termíny k dohodnutí, Makonjova studie Divadlo mezi objektem a subjektem, Dvořákova Za nové paradigma divadla, Klímova o projektu režisérského tandemu SKUTR Ráj srdce a Labyrint světa; o činnosti dvojice SKUTR referuje i Josef Krofta nebo Kateřina Dolenská). Z pozoruhodných témat lze dále zmínit příspěvek Jany Svobodové o sociálním divadle, první publikované explikace a stati budoucích úspěšných režisérů Jiřího Adámka (Herec spoutaný hudbou – na cestě k projektu Tiká tiká politika), Petry Tejnorové či Martina Kukučky (SKUTR). Další autoři: Andrea Králová, Kateřina Šplíchalová, Zdeněk A. Tichý a Vratislav Šrámek. Vydáno ve spolupráci s KALD DAMU v Praze.

Miloslav Klíma a kol.

Divadlo a interakce