Kniha, obsahující studie tří autorů, se věnuje československé filmové nové vlně let šedesátých. Neklade si nároky obsáhnout v zevrubnosti celé údobí a podat kompletní přehled veškeré fimové tvorby a produkce té doby.
Obě autorky se k fenoménu nové filmové vlny dostávají nepřímo, dílo M. Formana, D. Hanáka, J. Herze, V. Chytilové, J. Jakubiska, V. Jasného, J. Jireše, P. Juráčka, J. Kadára, E. Klose, A. Máši, J. Menzela, J. Němce, J. Papouška, I. Passera, E. Schorma, F. Vláčila a dalších legend je nahlíženo analýzou proměny narace (Zdena Škapová) nebo na základě poetiky postav, typů, herectví i neherců, stylizace figur a psychologie postav (Stanislava Přádná).
Ve třetí části Jiří Cieslar navazuje kapitolou Obrana samomluvy o filmovém monologu a herectví Miroslava Macháčka. Doslov Budoucím historikům aneb Neopakovatelná situace zrodu napsal Jan Svoboda; součástí je bohatá fotodokumentace, bibliografie a rejstříky tvůrců i filmů.

Stanislava Přádná, Zdena Škapová, Jiří Cieslar

Démanty všednosti / Český a slovenský film 60. let

Kapitoly o nové vlně