Třetí díl uzavírá trilogii o rytmu jako jednom z nejvýznamnějších fenoménů určujících život člověka. Závěrečný a nejrozsáhlejší díl – po předchozích dvou, věnovaných rytmu obecně (2013) a poté z rytmu odvozených kvalit v lidské aktivitě a tvorbě (2016) – nyní autor, významná osobnost naší současné estetiky a filozofie, pojednává o vztahu rytmu a divadla, o typologii divadla, o polysémantičnosti pojmu divadlo a etymologii tohoto slova, dále o dramatu a jeho struktuře a vůbec o základní teatrologické tematice, včetně exkurzu do divadelní prehistorie. Knihu uzavírá Slovníček termínů ve vztahu k dramatice a divadlu a příloha Systematika rytmů z hlediska teatrologie.

Bohumil Nuska

Rytmus, tvorba, divadlo – III. díl