Vázanou publikaci otevírá nadčasové definiční vymezení Co je teatrologie? od Adolfa Scherla, dále obsahuje vzpomínky na založení Teatrologické společnosti (od Evy Šormové, Ondřeje Černého a zejména prvního předsedy Bořivoje Srby), úvodní dekádu činnosti bilancuje Margita Havlíčková a jádrem publikace je stostránkový slovníček českých divadelních vědců Kdo je kdo, soupis členů společnosti a jejich prací. Publikace dále nabízí seznam absolventů studia divadelní vědy na filozofických fakultách univerzit v Praze, Brně a Olomouci a soupis jejich diplomových a disertačních prací a veškerou relevantní dokumentaci k činnosti Teatrologické společnosti.

Almanach Teatrologické společnosti

na rok 2008 se slovníčkem českých teatrologů Kdo je kdo