Profesoru Vladimírovi Mikešovi k devadesátinám!

V Literární kavárně Řetězová se uskutečnilo setkání s autorem Vladimírem Mikešem u příležitosti prezentace knihy Proč hrát / K divadelní antropologii na počest jeho devadesátin!
Po nedávné publikaci O dramaturgii od Miloslava Klímy přichází volně navazující oborově bilanční svazek  –  tentokráte k tématům divadelní antropologie. Autorem esejí je profesor Vladimír Mikeš (1927), známý a respektovaný překladatel, kritik, esejista, básník, spisovatel a pedagog. Soubor jeho statí vychází u příležitosti jeho významného životního jubilea: devadesátin, kdy jej zastihujeme nadále v plném pracovním nasazení a v obdivuhodné intelektuální formě.
Vladimír Mikeš vystudoval bohemistiku, romanistiku a srovnávací literatury u profesora Václava Černého na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvoval v roce 1951. Působil především jako překladatel ve svobodném povolání. Jeho pedagogická činnost začala v Itálii (1968) a od roku 1992 začal přednášet v Praze: na Divadelní fakultě AMU, v roce 1999 se stal profesorem a téhož roku na DAMU s týmem svých spolupracovníků založil Katedru divadelní antropologie, kterou vedl do roku 2003 (dokumentaci k tomuto oboru i existenci katedry obsahuje samostatný oddíl knihy).

Vladimír Mikeš
Profesor Vladimír Mikeš v Literární kavárně Řetězová společně s kolegy – vlevo Michal Čunderle a vpravo Tomáš Žižka