Prezentace nakladatelství Pražská scéna v rámci teatrologické konference v Brně

Součástí třídenní brněnské konference Perspektivy teatrologie 3, uspořádané Teatrologickou společností, Katedrou divadelních studií FF Masarykovy univerzity, Divadelním odd. Moravského zemského muzea, Institutem umění – Divadelním ústavem a redakcí Divadelní revue, byla i prezentace odborné divadelní literatury v Domě pánů z Kunštátu v Dominikánské ulici. Vedle institucionálních vydavatelů komentovaná nabídka nakladatelství Pražská scéna zastupovala menšinový soukromopodnikatelský segment, program, který se v nerovných podmínkách obklopení státem plně subvencovaných vydavatelů podařilo udržet při životě již více jak čtvrtstoletí.