Odešel Karel Makonj, významný autor Pražské scény

Rok 2018 nezačal nejšťastněji… Opustil nás profesor Karel Makonj, divadelní teoretik, režisér a pedagog (proslulý zejména mnohaletým působením na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze), zakladatel a vůdčí osobnost Vedeného divadla. V nakladatelství Pražská scéna vyšly svazky k poznání jeho osobnosti i díla: v roce 2007 soubor jeho nejvýznamnějších statí Od loutky k objektu a zároveň i jeho monografie Karel Makonj a Vedené divadlo; v roce 2015 Karel Makonj přispěl – jako spoluzakladatel legendární nonkonformní akce – do reprezentativní knihy Divadelní pouť 1985–1989 (vydané ve spolupráci s Retro Gallery).
Pražská scéna vydala i další knihy s příspěvky Karla Makonje: Centrum českých loutkářů – Národní divadlo marionet (2011), Karel Brožek – Víra v sílu loutkového divadla (2015) a zejména pravidelně přispíval do řady svazků Divadlo a interakce, vydávané ve spolupráci s KALD DAMU. Zde v letech 2006–2015 publikoval celkem 14 studií a glos, které by pomalu vydaly na samostatný knižní svazek: I. – 2006: Divadlo mezi objektem a subjektem; Paradise now?; II. – 2007: Subjekti a objekti; Craig, nadloutka a neherec; III. – 2008: Herecké a loutkové divadlo; K tématu „osobnostního“ herectví; Loutkové divadlo a dospělý divák; Kuřákova první ranní cigareta na lačno …; Skupa dnes; IV. – 2010: Kolik andělů na špičky jehly?; V. – 2011: Alternativa či alternativy?; Vizualita loutkového divadla; VI. – 2012: Loutka a herec – nad pozapomenutou studií Ladislava Daneše v semináři Jana Mukařovského; VII. – 2013: O oddrolování; a ve svazku Divadlo a interakce IX.  v roce 2015: Pepovi… (Josefu Kroftovi).

Karel Makonj s Ivanem Vyskočilem
Karel Makonj s Ivanem Vyskočilem 1. 4. 2008 v Redutě, kde působilo jak Vyskočilovo Nedivadlo, tak i Makonjovo Vedené divadlo
Karel Makonj se Šimonem Spišákem a Michalem Hábou
Karel Makonj „veden“ svými studenty — režiséry Šimonem Spišákem a Michalem Hábou — dle principů Vedeného divadla v pražské Redutě v dubnu 2008 při prezentaci knih Karel Makonj a Vedené divadlo a Od loutky k objektu