O Pražské scéně v Divadelní revue № 1 / 2019

Divadelní historik Martin J. Švejda v rozhovoru pro známé teatrologické periodikum, vycházející již ve 30. ročníku, zpovídal Jana Dvořáka, editora a nakladatele divadelní literatury ve vlastním podniku Pražská scéna. Pod názvem Podstatné je žít v tom, co si sám zvolíte a vyberete je v rozsáhlém, osmnáctistránkovém dialogu mj. zveřejněna odpověď na otázku Jaké to vlastně, obecně, je vydávat soukromě divadelní literaturu? Co všechno musí mít člověk na zřeteli, když ji chce tisknout?:
Za významný snad považuji vztah k oboru. K divadlu, ale i k médiu knihy. A pak kulturnost obecně. Začínajícího nadšence je pak nutné připravit na to, že divadelní literatura je nadále zcela ojedinělým segmentem knižního provozu, neboť tu absolutně převažují státem plně subvencovaní vydavatelé (akademické, školské, divadelní a jiné instituce) a soukromý vydavatel je permanentně tak říkajíc v konkurenční nevýhodě, v nerovných podmínkách hospodářské soutěže, což je jen konstatování, nikoli hořekování.