Knižní scéna – nový ediční program nakladatelství

Toho dne se objevil titul Edice Divadlo 1961–1970 (vydaný ve spolupráci s Archivem výtvarného umění a grafickým studiem Carton Clan) a tak byl v rámci Pražské scény zahájen nový nakladatelský program Knižní scéna. V polovině prosince 2014 byla zahájena distribuce dalšího titulu tohoto programu – Kamil Lhoták a kniha (ve spolupráci s nakladatelstvím Vltavín) – a konečně 17. 4. 2015 byla připravena publikace František Dvořák a kniha, bilance 154 publikací jmenovaného na počest jeho pětadevadesátin.
Nakladatelský slogan Pražské scény Divadlo mizí, kniha zůstává… tak přináší nově další praktické vyústění. Kniha sama se stává předmětem edičního zájmu. Také s ohledem na poměrně dramatické okolnosti vývoje knihy, za probíhající revoluce ve fixaci a sdělování obsahů, písemných i obrazových souborů. Po více jak 500 letech kniha prodělává nevídanou a neočekávanou proměnu, svými obsahy přestupuje do neuchopitelné digitální podoby, před očima se mění i statut knihy a její funkce. Kniha, máme-li na mysli knihu intenčně, koncepčně, myšlenkově, graficky i řemeslně dobře obhospodařenou, povyšuje. Stává se artefaktem, jedním z nejcennějších dokumentů té které doby a též jejím vizuálem; knižní celistvost je komplexním otiskem doby, zásadním materiálem pro nejširší kulturologická studia a kulturologické poznání. Kniha získává nové funkce: historického pramene, sběratelskou, expoziční, komemorace (připomínání si), reminiscenční (někdy až v terapeutických polohách = biblioterapie), ekonomicky zhodnotitelné komodity a jistě i další. Kniha je součástí kultury paměti, přehledným a uchopitelným kulturním statkem, kulturním dědictvím i kulturním kapitálem.