Knihovna nakladatelství Pražské scéna otevřena novinkou o díle Jaroslava Róny

Po dvou letech budování nalezla knihovna nakladatelství nový domicil, jemuž výtvarnou a architektonickou tvář vtiskli Jaroslav a Lucie Rónovi. A protože Jaroslav Róna zrovna oslavoval významné životní jubileum, tak Pražská scéna pogratulovala titulem Jaroslav Róna / architektura – publikace – scéna.