Hold autorce Pražské scény

Naše nejpřednější znalkyně scénografie – doc. PhDr. Věra Ptáčková – byla toho dne oslavena festivalem …příští vlna / next wave… a poctěna jako Živoucí poklad.
Čtenáři knih Pražské scény ji znají jako autorku publikací, jimiž po slavné knize z 80. let Česká scénografie XX. století upevnila kánon české scénografie rozsáhlým úvodem o české scénografii druhé poloviny XX. století v monografii Jaroslava Maliny (1999) a textovým základem Příběh kostýmu ve svazku Český divadelní kostým / Czech Theatre Costume (2011). Pražská scéna ji také představila výborem z nejpronikavějších statí Divadlo na konci světa (2008). Věra Ptáčková také přispěla do svazků Opera Furore & Opera Mozart (1994), Jan Grossman II. – Inscenace (1997), Jan Grossman III. – Interpretace (1998), Jan Schmid – režisér, principál, tvůrce slohu (2006) nebo zatím naposledy statí Kousek mých osmdesátých let do reprezentativního svazku Divadelní osmdesátky a Studio Beseda (2014).

Doc. PhDr. Věra Ptáčková