Cena Divadelních novin knize Divadelní osmdesátky a Studio Beseda

Po nedávném vyslovení Pocty festivalu …příští vlna / next wave… za publikační čin roku 2013, „za soustavné publikační mapování české nezávislé scény v nakladatelství Pražská scéna“, se Pražské scéně dostalo dalšího ocenění, a to v nové kategorii Cen Divadelních novin – za publikační počin v oblasti divadla. Za sezonu 2013–2014 byli oceněni Miloslav Klíma a fotograf Josef Ptáček za publikaci Divadelní osmdesátky a Studio Beseda.

Obálku a grafickou úpravu navrhl Filip Blažek ze studia Designiq.